Elektroda półokrągła do spotera

Elektroda łukowa do przygrzewania reperaturek. Może być również wykorzystana do przygrzewania drutu falistego.

NTools Nr

350237