Pobijak obły NTools PDR A10

Służy do wbijania wzgórków powstałych podczas wypychania uszkodzeń.

NTools Nr

351879