Pobijak łagodny NTools PDR A9

Służy do wbijania wzgórków powstałych podczas wypychania uszkodzeń.

NTools Nr

351878