Pobijak ostry NTools PDR A8

Służy do wbijania wzgórków powstałych podczas wypychania uszkodzeń.

NTools Nr

351877